سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، بخشش را دوست می دارد وناخنْ خشکی را دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 93 تیر 18 , ساعت 9:23 عصر

فلسفه حجاب از دیدگاه غیر اسلامی


1-میل به رهبانیت(ریشه فلسفی)

2-عدم امنیت وعدالت اجتماعی(ریشه اجتماعی)

3-پدر شاهی وتسلط مرد بر زن واستثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد(ریشه اقتصادی)

4-حسادت و خود خواهی مرد(ریشه اخلاقی)و..


فلسفه حجاب از دیدگاه اسلامی


1-آرامش روانی:کسانی که دچار ناآرامی روانی وعدم خود باوری هستند،به خودآرایی بیش از حد وناهنجار روی می آورند چراکه زیبایی نیروهای درونی خود راکافی نمی بینندومتقابلا زنان ومردانی که تحصیلات بالاتری دارند یااز منزلت اجتماعی برخوردارند واحساس خود ارزشمندی وخود شکوفایی دارند ظاهری مطلوب،ساده وپوششی عفیفانه دارند...

2-استحکام پیوند خانواده:احسسات لطیف زن که بیانگر زیبایی های درونی او می باشد همچون سایه ی رحمت الهی آرامش بخش کانون خانواده است که بازیبایی او آمیخته شده است اگر زن عفیف باشد حاضر نمی شود خود رادر معرض دید ناپاکان قرار هد که آنها از او سوء استفاده کنندوبدین ترتیب حجاب وعفت در نگاه وکلام وپوشش استحکام بنیان خانواده را تضمین نموده است

3-استواری اجتماع:حجاب ،ضریب ایمنی واطمینان اجتماعی رابالا می برد زنان به راحتی می توانند به برخی امکانات نظیر ارتقاء در تحصیل،دانش سیاسی،حضوردر حوزه های فرهنگی اجتماعی تصمیم سازی وتصمیم گیری دسترسی پیدا کننداسلام بااین روش در نظر دارد از برخی انحرافات اخلاقی جلوگیری کند تابه زن بادیدارزشی نگریسته شود

4-ارزش واحترام زن:زن از نظر عاطفی وتاثیر گذاری ،همیشه بر مرد تفوق داردلذابارعایت حریم بین خودومردباعث حفظ ارزش وموقعیت خویش می شود .اسلام تاکید دارد که هر اندازه زن متین تر وباوقار تر باشد،احترامش افزون تر است

5-جایگاه انسانی زن در جامعه:روابط اجتماعی زن باید باروابط خانوادگی اش متفاوت باشد.زن وقتی وارد اجتماع می شود به عنوان یک انسان در جامعه حضور میابدوبرای به گردش در آوردن چرخ های علمی-اقتصادی کشور از توان علمی وفکری ونیروی جسمی وروحی خود استفاده می کند..او در جامعه به صورت یک شخصیت علمی،اقتصادی،فرهنگی و...ظاهر می شود واگر باحجاب وباعفت باشدیک سیاستمدار،حقوق دان ویاکارمند باعزت وشرف اسلامی است.                           

برگرفته از کتاب حجاب هاله ای از عفاف نوشته استاد مریم بهروزی بااندکی تغییر


چهارشنبه 93 تیر 18 , ساعت 1:27 عصر

گل عفاف در بوستان حجاب می روید

بی حجاب همچون شاخه ای بیرون از حصار باغ است،که طمع هر رهگذر را به سوی خود جلب می کند.

هیچ کس با نام آزادی دیوار خانه خود رابرمی دارد وشب ها در حیاطش را باز نمی گذارد،گوهر عفاف وپاکی،کم ارزش تر از پول وجواهرات نیست.

کسی که کودک عفاف را جلوی صدهاگرگ گرسنه می برد وبه تماشا می گذراد،روزی هم پشت دیوار ندامت اشک حسرت خواهد ریخت

حجاب هم چون یک توری،مانع ورود حشرات؛نگاههای مسموم است.کسی که راه ورود مگس های مزاحم را می بندد،خود را مصون ساخته است،نه محدود.

زن به خاطر کرامت وارزشی که دارد که نباید خود را حراج کند ودر بازار سوداگران شهوت،خود را به چند نگاه ولبخند بفروشد.

حجاب ،مثل در یک شیشه عطر ،مانع پریدن عطر عفاف می شود.نباید گذاشت پای بیگانه ،وارد مزرعه نجابت شود وبوته های نورس عصمت را لگدمال کند.

حجاب،زندان نیست که زنان در آن محبوس باشند،بلکه قلعه ودژی است که از ورود غارتگران ومهاجمان جلوگیری می کند.

زنان با حجاب،قلعه نشینانی اند که به مزاحمان،اجازه ورود به حریم عفاف نمی دهند.

اگر چشم ،دریای هوس شود،قایق گناه در آن حرکت می کند                                                       

نظرت چیه؟؟

                                                                                                                                       برگرفته از سایت حرف تو

 


سه شنبه 93 تیر 17 , ساعت 8:3 عصر

دخترم با تو سخن می گویم:زندگی در نگهم گلزاریست وتو باقامت چون نیلوفر شاخه پر گل این گلزاری من به چشمان تو یک خرمن گل میبینم...گل عفت،گل صد رنگ امید، گل فردای بزرگ ،گل فردای سپید

 

چشم توآینه روشن فردای من است...گل چو پژمرده شود جای ندارد درباغ،کس نگیرد زگل مرده سراغ ،دخترم باتو سخن میگوییم:دیده بگشا ودراندیشه گل چینان باش...

 

همه گلچین گل امروزند، همه هستی سوزند،کس به فردای گل باغ نمی اندیشد ،آنکه گرد همه گلها به هوس می چرخد ،بلبل عاشق نیست ،بلکه گلچین سیه کرداریست که سراسیمه دود درپی گل های لطیف ،تایکی لحظه به چنگ آرد وریزد بر خاک ،دست اودشمن باغ است ونگاهش ناپاک...

 

تو گل شادابی به ره باد مرو غافل از باد مشو..ای گل صد پرمن همه گوهر شکنند، 

دیو کی ارزش گوهر دارد؟؟

 

دخترم گوهر من ،گوهرم دخترمن ،توکه تک گوهر دنیای منی،دل به لیخند حرامی مسپار،دزد رادوست نخوان،چشم امید به ابلیس مدار..


ای گل تابنده بی مانند،خویش راخوار مبین،آری ای دخترکم ،ای سراپا


الماس ،از حرامی بهراس، قیمت خود مشکن ،قدر خویش رابشناس..


سه شنبه 93 تیر 17 , ساعت 4:17 عصر

سلام


روزه تن را سالم میکند... اما اگر مریض هستی وباید دارومصرف کنی ودر صورت مصرف نکردن دارو به خودت ضرر جدی برسانی حرام است روزه بگیری


یا ایها الذین ءامنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقونبقره
183

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته ومقرر شده همانگونه که بر کسانی که  پیش 

ازشما بودند مقرر شده شاید پرهیز کار شوید


ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام آخر وعلی الذین یطیقونه فدیه

طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون184بقره

در روز هایی چند پس هر که از شما مریض یادر سفر باشد تعدادی از روز های دیگر راروزه بدارد

وبر کسانی که روزه طاقت فرساباشد به جای روزه گرفتن دادن یک مد طعام به یک فقیر کفاره

وبدل از آن است وهر که برخیر بیافزاید ودو مد بدهد بهتر است 

و روزه گرفتن هر چند توان فرساباشد بهتر است اگر بدانیدلیست کل یادداشت های این وبلاگ